Skipper Line Urup

Mail@tao.voyage

Follow

I forhold til økonomi følger vi FTLF's (Foreningen til Langturssejladsens Fremme: http://www.ftlf.dk ) reglement om non-profit sejlads. Det vil sige, at økonomien ombord er på delebasis. Alle betaler hver især 250 kr i døgnet.

Hvad går pengene til?
De første 100 kr går til fællesforbrugskasser, der dækker mad, diesel, havnepenge og så videre. De resterende 150 kr er køjepenge, som går til båden og de udgifter båden undervejs har. Det er bl.a. ting som forsikring, vedligeholdelse og reservedele.

Hvad dækker pengene ikke?
De 250 kr der betales i døgnet dækker ikke over udgifter i forbindelse med transport til og fra båden, eventuelle restautant- eller cafebesøg, alkohol, slik og andre "luksus varer", udgifter i forbindelse med eventuelle udflugter samt mulige indchekningsudgifter i visse lande.